am-bidrag er en betegnelse, der anvendes inden for investeringsverdenen til at beskrive en bestemt type investeringer, der fokuserer på aktiv styring

04 november 2023 Peter Mortensen

taxes

Det er vigtigt at forstå, hvad am-bidraget er, og hvordan det fungerer, især for personer, der er interesseret i at investere i aktivt forvaltede porteføljer.

am-bidrag står for “aktiv forvaltningsbidrag” og refererer til den værditilvækst eller præmie, som en aktiv forvaltningsstrategi kan generere i forhold til en passiv indeksstrategi. Med andre ord er am-bidraget forskellen mellem afkastet på en aktivt forvaltet portefølje og afkastet på en passivt forvaltet portefølje.

En aktiv forvaltningsstrategi indebærer, at en porteføljeforvalter forsøger at slå markedet ved at vælge individuelle aktier eller obligationer, der forventes at præstere bedre end markedet som helhed. Dette kaldes ofte stock picking eller market timing. På den anden side følger en passiv indeksstrategi simpelthen en bred markedsindeks som f.eks. S&P 500 og forsøger ikke at slå markedet, men kun opnå samme afkast.

Det er vigtigt at bemærke, at det er svært at forudsige eller garantere, hvornår en aktiv forvaltningsstrategi vil slå markedet, og at resultaterne kan variere fra år til år. Det er derfor, at mange investorer vælger at sprede deres risiko ved at have en blanding af aktivt og passivt forvaltede porteføljer.

Historisk set har aktiv forvaltning været den dominerende investeringsstrategi før opkomsten af passive fonde og ETF’er. Investorer har typisk søgt efter aktive forvaltere, der kan generere et højt am-bidrag og overgå markederne. Tidligere var der også en udbredt antagelse om, at professionelle forvaltere havde en unik ekspertise og insider information, der gav dem en fordel i markedet.

Men i de senere år er der kommet en stigende mængde forskning, der antyder, at det er vanskeligere for aktive forvaltere at overgå markederne på lang sigt. Dette skyldes primært omkostninger, som er forbundet med aktiv forvaltning som f.eks. højere gebyrer og handelsomkostninger. Forskningen viser også, at mange aktive forvaltere ikke er i stand til at opretholde deres imponerende resultater over tid og konsekvent slå markedet.

Denne ændring i landskabet har ført til en vækst i passive forvaltningsmetoder som ETF’er, som tilbyder lave omkostningsfordele og bred markedsdækning. Da passiv forvaltning følger indeksets præstation, er den mindre afhængig af individuelle aktievalg eller markedsudvikling og sigter mod at realisere markedets afkast. Dette har gjort det muligt for investorer at opnå konkurrencedygtige afkast til lavere omkostninger sammenlignet med aktiv forvaltning.

[I dette afsnit indsættes videoen, der vil bidrage til at belyse emnet am-bidrag yderligere.]

For investorer og finansfolk er det vigtigt at være opmærksom på am-bidraget, da det kan være afgørende for at træffe velinformerede beslutninger om deres investeringsstrategi. Viden om historisk udvikling og resultater af aktiv forvaltning versus passiv forvaltning kan hjælpe med at vurdere, om de opnåede resultater er tilstrækkelige til at retfærdiggøre de ekstra omkostninger ved aktiv forvaltning.

Samlet set er am-bidrag et vigtigt koncept, der angiver forskellen mellem afkastet på aktivt og passivt forvaltede porteføljer. Mens aktiv forvaltning kan føre til positive og konkurrencedygtige resultater, er det vigtigt at tage omkostninger og eventuelle usikkerheder i betragtning. Investorer og finansfolk bør nøje evaluere deres investeringsmål og risikotolerance for at træffe det mest passende valg mellem aktiv og passiv forvaltning. Ved at forstå am-bidraget kan investorer træffe velunderbyggede investeringsbeslutninger og arbejde hen imod at opnå deres økonomiske mål.FAQ

Hvad er am-bidrag?

am-bidrag står for aktiv forvaltningsbidrag og refererer til forskellen mellem afkastet på en aktivt forvaltet portefølje og afkastet på en passivt forvaltet portefølje.

Hvordan har am-bidrag udviklet sig over tid?

Historisk set var aktiv forvaltning den dominerende investeringsstrategi, men i de senere år er der kommet stigende forskning, der viser, at det er vanskeligere for aktive forvaltere at overgå markederne på lang sigt. Dette har ført til en vækst i passive forvaltningsmetoder som ETFer.

Hvordan kan investorer bruge viden om am-bidrag?

Investorer kan bruge viden om am-bidraget til at træffe velinformerede beslutninger om deres investeringsstrategi. Ved at forstå forskellen mellem aktiv og passiv forvaltning kan de evaluere, om de opnåede resultater er tilstrækkelige til at retfærdiggøre de øgede omkostninger ved aktiv forvaltning.

Flere Nyheder